Tillskärning

På vår produktionsanläggning i Wismar, Tyskland är personalen specialister på tillskärning av läder avsedd för bilindustrin. Tekniken är den allra senaste och våra högklassiga hydro-cutters med digital mallhantering möjliggör kort ledtid vid malljusteringar både innan och efter SOP. Vår stora läderkunskap i kombination med integrerad produktutveckling tillsammans med er som OEM kund medför stor förståelse för materialet och den för kostnadseffektiviteten viktiga nyttjandegraden. 

Utöver tillskärning erbjuder vi laminering, perforering, skiving etc. vid vår anläggning i Wismar.Temporary