Miljö

För att möta er efterfrågan på samarbete med långsiktiga och hållbara leverantörer arbetar vi på Elmo ständigt med att minska vår påverkan på miljön. I praktiken innebär det att vi löpande strävar efter att byta ut kemikalier för att minska vår miljöpåverkan, och att vi sedan länge använder vattenbaserade färgämnen i vår slutproduktion.

Elmo Leathers långsiktiga arbete för att minska utsläppen ledde till att vårt biologiska reningsverk utsågs av Europeiska unionens miljöfond LIFE till ett av de 22 bästa projekten som färdigställdes inom unionen under åren 2005-2006. För att läsa mer om vårt arbete för miljön så ta gärna del av vår miljöpolicy i sin helhet och se vår miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015.Temporary