Kvalitetssäkring

Våra certifieringar borgar för kvalitet på våra produkter, dokumentation av våra system och regelbundna kontroller av verksamheten och dess processer. Det kan du som kund dra nytta av då våra certifieringar säkerställer att vi uppfyller de krav som ni ställer på era partners. Genom kontinuerlig uppföljning av våra processer och produkter kontrolleras det av oberoende institut att vi löpande uppfyller våra åtaganden. Vi sätter stort värde i att du kan känna förtroende för oss som partner.

 

1. Kvalitetssäkring av system

Att du som kund kan lita på att vi gör ett bra jobb är viktigt för oss. Vi på Elmo sätter därför stort värde i att ha en fungerande organisation där kvalitetskontroll är ett naturligt inslag. För att skapa en bättre kontroll och kännedom om vår egen verksamhet har vi kvalitetssäkrat våra arbetsprocesser. Vårt kvalitetsledningssystem är även ISO-certifierat, vilket du kan läsa mer om nedan.

PdfIATF 16949:2016
PdfISO 9001:2015

2. Kvalitetssäkring av produkter

För att du som kund ska få tillgång till läder av bästa kvalitet så testar vi varje produktionsparti enligt er tekniska specifikation. Lädrets tekniska egenskaper testas utifrån fastställda internationella metoder och krav för provning av läder. På vårt välutrustade laboratorium testas bland annat gnid, rivstyrka, fogging, nötning, åldringstester med flera.

3. Kvalitetssäkring av miljöpåverkan

Vi på Elmo arbetar kontinuerligt för att vår påverkan på miljön skall hållas på en så låg nivå som möjligt. Vi arbetar därför hela tiden med att minska våra utsläpp i luft och vatten.

För att säkerställa att vår produktion sker i enlighet med vårt miljöåtagande kontrollerar vi alla våra produkter hos oberoende institut. Dessutom är vi sedan 2001 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

PdfISO 14001:2015