R&D

Vår filosofi handlar om att uppnå världsklass genom att bryta regler, spränga gränser och ifrågasätta alla gamla sanningar. Vi styr mot framtiden genom att tillämpa fyra grundläggande värden; skönhet, kvalitet, trygghet och engagemang. Denna filosofi utgör grunden för Elmo och är anledningen till varför vi varit världsledande inom garveriindustrin sedan 1931.

Vi ser oss som ett innovativt företag och då alla kunders behov skiljer sig åt blir flexibilitet medlet för att uppnå målet med optimala lösningar för varje enskild kund. Vårt fokus på miljön är en viktig pelare i utvecklingsprocessen eftersom de beslut som tas nu kommer att lämna avtryck i framtiden.Temporary