Miljö

För att möta en efterfrågan på en mer långsiktig och hållbar tillverkning av läderprodukter arbetar vi på Elmo för att ständigt minska vår påverkan på miljön. I praktiken innebär det att vi ständigt strävar efter att byta ut kemikalier som är farliga för miljön, och att vi sedan länge använder vattenbaserade färgämnen i vår slutproduktion.

Elmos långsiktiga arbete för att minska utsläppen ledde till att vårt biologiska reningsverk utsågs av Europeiska unionens miljöfond LIFE till ett av de 22 bästa projekten som färdigställdes inom unionen under åren 2005-2006. För att läsa mer om vårt arbete för miljö så ta gärna del av vår miljöpolicy i sin helhet och se vår miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015.Temporary