ELMOBALTIQUE är ett kraftigt anilinläder med lätt batikeffekt. Det äger den naturliga hudens alla karaktärsdrag, som synliga insektsbett och ärr efter läkta sår. Lädret har en narv som varierar till struktur, och det erbjuder en mycket hög komfort.

Råmaterial:
Narvläder från skandinavisk nötboskap. Allt Elmoläder är genomfärgat och testat i Elmos laboratorium. Ur varje parti färdigt läder väljs en hud slumpmässigt ut och kontrolleras enligt följande:

Teknisk specifikation: Egenskaper:
Egenskap Riktvärde Metod
Tjocklek1,3-1,5 mm
Ljusäkthet3 ISO 105-B02
Torrgnidning50/4 ISO 11640
Våtgnidning20/4 ISO 11640
Svett20/4 ISO 11641
Rivstyrka20 N/mm DIN 53329-a

Brandhärdighet:
Certificate California 117
Furniture, certificate EN 1021-1
Furniture, certificate EN 1021-2
Aircraft , certificate FAR 25.853(a)
Ship/off-shore, certificate IMO A652(16)
Furniture, certificate ISO 8191:1
Furniture, certificate ISO 8191:2
Komfort
Lädrets förmåga att absorbera fukt (andas).

Struktur
Ytans utseende. 0-Slät, 5-Strukturerad.

Ljushärdighet
Lädrets/färgernas tålighet mot starkt ljus.

Nötning
Lädrets tålighet mot slitage på ytan.


Färgbedömning:
Görs i dagsljus D 65, näraliggande CIE standardljus D 65.
700340
 

Färg:

No: 02001
NCS: 2030-Y30R
Munsell: 7,5YR 7/6
Pantone: 728C

Mönster

Plain

No:02001
NCS:2030-Y30R

Pantone:728C
Munsell:7,5YR 7/6

No:12036
NCS:5010-Y30R

Pantone:404C
Munsell:10YR 5/2

No:33037
NCS:7010-Y50R

Pantone:476C
Munsell:5YR 4/4

No:33280
NCS:6030-Y50R

Pantone:168C
Munsell:5YR 3/6

No:33441
NCS:6030-Y60R

Pantone:4705C
Munsell:2,5YR 4/4

No:43001
NCS:4030-Y30R

Pantone:730C
Munsell:7,5YR 6/6

No:43003
NCS:4040-Y40R

Pantone:723C
Munsell:5YR 5/8

No:44038
NCS:3040-Y30R

Pantone:722C
Munsell:10YR 6/6

No:53001
NCS:4550-Y70R

Pantone:1685C
Munsell:10R 4/8

No:55053
NCS:4050-Y90R

Pantone:1815C
Munsell:7.5R 3/8

No:88042
NCS:6010-G30Y

Pantone:5615C
Munsell:7,5G 4/2

No:88054
NCS:7010-G10Y

Pantone:553C
Munsell:2,5G 3/2

No:91035
NCS:8000-N

Pantone:BLACK 7C
Munsell:N 3

No:93002
NCS:8010-Y90R

Pantone:BLACK 5C
Munsell:2,5YR 2,5/2

No:93347
NCS:7020-Y80R

Pantone:4695C
Munsell:2.5YR 2/4

No:95052
NCS:6030-R

Pantone:505C
Munsell:7,5R 2/6

No:95442
NCS:7020-R10B

Pantone:497C
Munsell:10RP 3/2

No:97001
NCS:8010-R70B

Pantone:532C
Munsell:7,5PB 3/2

No:97055
NCS:8010-R70B

Pantone:532C
Munsell:7,5PB 2/2

No:97056
NCS:7010-R90B

Pantone:7546C
Munsell:2,5PB 3/2

No:98001
NCS:8010-G10Y

Pantone:5535C
Munsell:5G 2,5/2

No:99011
NCS:9000-N

Pantone:426C
Munsell:N 2

Välj mönster