ELMOGRAND är ett kraftigt, "naket" anilinläder med varierande och tydlig struktur. Elmogrand har en unik känsel och mycket hög komfort. Vid framställningen låter vi hudens alla naturligheter, t ex ärr, insektsbett och nackveck, bli synliga. Detta bidrar till Elmogrands eleganta karaktär.

Råmaterial:
Narvläder från skandinavisk nötboskap. Allt Elmoläder är genomfärgat och testat i Elmos laboratorium. Ur varje parti färdigt läder väljs en hud slumpmässigt ut och kontrolleras enligt följande:

Teknisk specifikation: Egenskaper:
Egenskap Riktvärde Metod
Tjocklek2,0-2,3 mm
Ljusäkthet3 ISO 105-B02
Torrgnidning50/4ISO 11640
Våtgnidning20/4ISO 11640
Svett20/4ISO 11640
Rivstyrka20 N/mm DIN 53329-a

Brandhärdighet:
Certificate California 117
Furniture, certificate EN 1021-1
Furniture, certificate EN 1021-2
Aircraft , certificate FAR 25.853(a)
Furniture, certificate ISO 8191:1
Furniture, certificate ISO 8191:2
Komfort
Lädrets förmåga att absorbera fukt (andas).

Struktur
Ytans utseende. 0-Slät, 5-Strukturerad.

Ljushärdighet
Lädrets/färgernas tålighet mot starkt ljus.

Nötning
Lädrets tålighet mot slitage på ytan.


Färgbedömning:
Görs i dagsljus D 65, näraliggande CIE standardljus D 65.
700210
 

Färg:

No: 02008
NCS: 2010-Y10R
Munsell: 2,5Y 8/2
Pantone: 486C/4545U

Mönster

Plain

No:02008
NCS:2010-Y10R

Pantone:486C/4545U
Munsell:2,5Y 8/2

No:43015
NCS:4040-Y30R

Pantone:154C/145U
Munsell:7,5YR 5/6

No:53007
NCS:7020-Y80R

Pantone:4975C/4975U
Munsell:10R 2,5/2

No:93013
NCS:8505-Y80R

Pantone:BLACK 5C/BLACK 5U 2X
Munsell:10R 2,5/1

No:99033
NCS:9000-N

Pantone:BLACK 6C/BLACK 6U 2X
Munsell:N 2/