ELMOSADDLE är en slät och fast anilin som är helt transparent med naturligheter som fettlinjer och andra egenskaper.

Råmaterial:
Narvläder från europeisk nötboskap. Allt Elmoläder är genomfärgat och testat i Elmos laboratorium. Ur varje parti färdigt läder väljs en hud slumpmässigt ut och kontrolleras enligt följande:

Teknisk specifikation: Egenskaper:
Egenskap Riktvärde Metod
Tjocklek1,1-1,4 mm ISO 2589
Ljusäkthet3ISO 105-B02
Torrgnidning2000/4ISO 11640
Våtgnidning80/4ISO 11640
Svett50/4ISO 11640
Rivstyrka20 NISO 3377-1
Komfort
Lädrets förmåga att absorbera fukt (andas).

Struktur
Ytans utseende. 0-Slät, 5-Strukturerad.

Ljushärdighet
Lädrets/färgernas tålighet mot starkt ljus.

Nötning
Lädrets tålighet mot slitage på ytan.


Färgbedömning:
Görs i dagsljus D 65, näraliggande CIE standardljus D 65.
700280
 

Färg:

No: 12129
NCS: S 3020-Y30R
Munsell: 10 YR 6/4
Pantone: 2312 C

Mönster

Plain

No:12129
NCS:S 3020-Y30R

Pantone:2312 C
Munsell:10 YR 6/4

No:35014
NCS:S 4040-R

Pantone:181 C
Munsell:5 R 4/6

No:43053
NCS:S 4030-Y20R

Pantone:465 C
Munsell:10 YR 5/6

No:43131
NCS:S 4040-Y30R

Pantone:2318 C
Munsell:7.5 YR 5/6

No:48017
NCS:S 7010-Y30R

Pantone:2335 C
Munsell:2.5 Y 3/2

No:99115
NCS:S 8502-B

Pantone:181 C
Munsell:10 B 2/1