ELMOTIQUE är ett tunnare anilinläder med batikeffekt, och uppvisar alla de kännetecken som den ursprungliga huden äger. Synliga insektsbett och ärr av läkta sår bidrar till lädrets vilda karaktär.

Råmaterial:
Narvläder från skandinavisk nötboskap. Allt Elmoläder är genomfärgat och testat i Elmos laboratorium. Ur varje parti färdigt läder väljs en hud slumpmässigt ut och kontrolleras enligt följande:

Teknisk specifikation: Egenskaper:
Egenskap Riktvärde Metod
Tjocklek1,0-1,2 mm
Ljusäkthet3 ISO 105-B02
Torrgnidning50/4 ISO 11640
Våtgnidning20/4 ISO 11640
Svett20/4 ISO 11640
Rivstyrka20 N/mm DIN 53329

Brandhärdighet:
Certificate California 117
Furniture, certificate EN 1021-1
Furniture, certificate EN 1021-2
Aircraft , certificate FAR 25.853(a)
Ship/off-shore, certificate IMO A652(16)
Furniture, certificate ISO 8191:1
Furniture, certificate ISO 8191:2
Komfort
Lädrets förmåga att absorbera fukt (andas).

Struktur
Ytans utseende. 0-Slät, 5-Strukturerad.

Ljushärdighet
Lädrets/färgernas tålighet mot starkt ljus.

Nötning
Lädrets tålighet mot slitage på ytan.


Färgbedömning:
Görs i dagsljus D 65, näraliggande CIE standardljus D 65.
700310
 

Färg:

No: 03028
NCS: S 5020-Y20R
Munsell: 10 YR 5/4
Pantone: 464 U

Mönster

Plain

No:03028
NCS:S 5020-Y20R

Pantone:464 U
Munsell:10 YR 5/4

No:04010
NCS:S 3040-Y30R

Pantone:722 C
Munsell:10 YR 6/6

No:11038
NCS:S 4502-B

Pantone:423 C
Munsell:N 5,75/

No:13033
NCS:S 7020-Y20R

Pantone:462 C
Munsell:10 YR 4/2

No:43024
NCS:S 4030-Y30R

Pantone:729 C
Munsell:10 YR 6/4

No:43807
NCS:S 4550-Y50R

Pantone:1615 C
Munsell:5 YR 4/6

No:45023
NCS:S 3060-Y70R

Pantone:1675 C
Munsell:10 R 4/10

No:48027
NCS:S 7020-G70Y

Pantone:5743 C
Munsell:2,5 GY 3/2

No:77875
NCS:S 8010-R70B

Pantone:BLACK 6C
Munsell:7,5 PB 2,5/2

No:87008
NCS:S 6020-B

Pantone:7545 C
Munsell:10 B 3/2

No:91059
NCS:S 8005-B20G

Pantone:COOL GRAY IIC
Munsell:10 B 3/1

No:93718
NCS:S 7020-Y70R

Pantone:476 C
Munsell:10 R 3/4

No:93957
NCS:S 8010-Y70R

Pantone:BLACK 5C
Munsell:2,5 YR 2,5/2

No:95044
NCS:S 7020-R

Pantone:7617 C
Munsell:5 R 2/2

No:95947
NCS:S 6030-R

Pantone:490 C
Munsell:2,5 R 3/4

No:97026
NCS:S 8505-R80B

Pantone:433 C
Munsell:5 PB 2/1

No:98042
NCS:S 8010-Y10R

Pantone:7554 C
Munsell:2,5 Y 3/2

No:99001
NCS:S 9000-N

Pantone:426 C
Munsell:N 2