ELMOVINTAGE är en slät anilin med liten eller ingen narvstruktur. Lädret erbjuder högsta komfort och produktionsprocessen påskyndar en patina och framhäver en vintage-effekt.

Råmaterial:
Narvläder från skandinavisk nötboskap. Allt Elmoläder är genomfärgat och testat i Elmos laboratorium. Ur varje parti färdigt läder väljs en hud slumpmässigt ut och kontrolleras enligt följande:

Teknisk specifikation: Egenskaper:
Egenskap Riktvärde Metod
Tjocklek1,0-1,3 mm ISO 2589
Ljusäkthet3ISO 105-B02
Torrgnidning50/4ISO 11640
Våtgnidning20/4ISO 11640
Svett20/4ISO 11640
Rivstyrka20 NISO 3377-1

Brandhärdighet:
Furniture, certificate EN 1021-1
Furniture, certificate EN 1021-2
Furniture, certificate ISO 8191:1
Furniture, certificate ISO 8191:2
Komfort
Lädrets förmåga att absorbera fukt (andas).

Struktur
Ytans utseende. 0-Slät, 5-Strukturerad.

Ljushärdighet
Lädrets/färgernas tålighet mot starkt ljus.

Nötning
Lädrets tålighet mot slitage på ytan.


Färgbedömning:
Görs i dagsljus D 65, näraliggande CIE standardljus D 65.
700470
 

Färg:

No: 33090
NCS:
Munsell:
Pantone:

Mönster

Plain

No:33090
NCS:

Pantone:
Munsell:

No:91110
NCS:

Pantone:
Munsell:

No:93108
NCS:

Pantone:
Munsell: