Kvalitetssäkring

Med hjälp av vårt laboratorium kan vi kontinuerligt kontrollera den löpande produktionen och säkerställa att allt läder som vi levererar uppfyller de kvalitetskrav som du som kund ställer på oss.

 

1. Kvalitetssäkring av system

Att du som kund kan lita på att vi gör ett bra jobb är viktigt för oss. Vi på Elmo sätter därför stort värde i att ha en fungerande organisation där kvalitetskontroll är ett naturligt inslag. För att skapa en bättre kontroll och kännedom om vår egen verksamhet har vi ISO-certifierat vårt arbetssätt.


PdfIATF 16949:2016
PdfISO 9001:2015

2. Kvalitetssäkring av produkter

För att du som kund ska få tillgång till läder av bästa kvalitet så testar vi kvaliteten innan det levereras. Från varje produktionsparti tas en hud ut, och lädrets tekniska egenskaper testas utifrån fastställda internationella metoder och krav för provning av läder. Vi testar bl a:

Dot TORRGNIDNING
Hur motståndskraftigt mot nötning är lädret?

Dot LJUSÄKTHET
Hur påverkas lädret av solljus?

Dot RIVSTYRKA

Hur starkt är lädret?

En mycket viktig egenskap för läder är materialets egenskaper vid brand. Därför testar vi våra produkters brandegenskaper mycket noggrant hos oberoende laboratorium.

3. Kvalitetssäkring av miljöpåverkan

Vi på Elmo arbetar kontinuerligt för att vår påverkan på miljön skall hållas på en så låg nivå som möjligt. Vi arbetar därför hela tiden med att minska våra utsläpp i luft och vatten.

För att säkerställa att vår produktion sker i enlighet med vårt miljöåtagande kontrollerar vi alla våra produkter hos oberoende institut. Dessutom är vi sedan 2001 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

PdfISO 14001:2015