Endurance

Består av läder som vi upprepade tillfällen behandlats
och nyanserats för att tåla hårt slitage i exempelvis
flygplan, båtar och tåg.Endurance